google.com, pub-2557206291112451, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Livskvalitet som pensionär i Europa: När skall Frälsningsarmen åtalas för upphovsbrott? google.com, pub-2557206291112451, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Bloggen handlar om livet som svensk pensionär i Frankrike. Mest glädjeämnen, upplevelser, funderingar och åsikter. Jämförelse mellan Sverige och Frankrike, ofta i kåseriets form.

Platsen heter Boutenac och ligger i departementet Aude i Languedoc nära Narbonne vid Medelhavet med ett milt mestadels soligt klimat och mängder av goda viner och fantastisk mat.

fredag 17 april 2009

När skall Frälsningsarmen åtalas för upphovsbrott?

Jag har just läst ut den oerhört fascinerande boken "A Brief History of Time" av Stephen W. Hawking. För dom som inte känner till det så handlar den om de teorier vi haft om universums utseende och uppkomst allt från Aristoteles tid till de senast teorierna om strängar. Hawking är den brilliante matematiker som vid unga år drabbades av ALS och trots det gett bidrag till vår kunskap om universums ursprung som kan jämställas med Newton´s och Einstein´s.

Det jag emellertid skall berätta om här är den insidestext som finns i boken som gavs ut 1988 på Bantam Books i Storbrittannien. Där står följande:

"Conditions of sale
1. This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out or otherwise circulated without the publisher´s prior consent in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.
2. This book is sold subject to the tandard Condition of Sale of Net Books and may not be re-sold in the U.K. below the net price fixed by the publisher for this book."

Kortfattat betyder detta att man inte får handskas hur man vill med denna bok. Man får inte låna ut den, säja den eller hyra ut den varken i kommersiellt syfte eller av annat skäl. Man får heller inte ansätta ett pris på boken som är lägre än det som förlaget bestämt.

Åtminstone jag har inte varit medveten om hur jag varje gång jag lånat ut en bok har brutit mot upphovsrätten för att inte tala om när jag skänkt böcker till olika välgörenhetsorganisationer. Det här aktuella boken har jag köpt av Frälsningsarmen för 5 kronor, vilket torde vara ett allvarligt brott mot upphovsrätten från båda parter.

Man undrar lite hur antikvariaten som säljer begagnade böcker som fortfarande är aktuella kan unvika att hamna i fängelse.

Man får lite perspektiv på diskussionen om nedladdning av musik och filmer när man upptäcker att i princip samma hållning till verken har varit standard i förlagsvärlden under decennier utan att vi observerat det, än mindre brytt oss det minsta om det.

Inga kommentarer: